Responsive image
Přihlásit se do kroužku

Cvičení rodiče s dětmi D

Sportovní kroužky

Důležité informace

Počet hodin: 1 (1x za 1 týden/y)

Oddělení: oddělení pohybové výchovy

Místnost: DDM Dubina - Dubina_Pardubínek

Školní rok od: 19.09.2023

Školní rok do: 10.06.2024

Věk: 2 - 3 roky

Cena: 1500Kč


Vypsané výuky:

Úterý 10:00:00 - 11:00:00
(Obsazenost: 9 z 15 osob, vyučuje: Miloslava Bičíková Hana Kudrnová )

Kapacita výuky

Počet volných míst:

6

Z celkové kapacity: 15 osob

Detail výuky

Zahájení

19. 9. 2023

Vedoucí


Miloslava Bičíková
Hana Kudrnová

Popis

Cvičení  je zaměřeno na pohybové a vývojové dovednosti dítěte, podporujeme rozvoj jemné i hrubé motoriky. Děti si vyzkouší veškeré cvičební náčiní, klademe důraz na rozvoj pohybu a všestrannosti. Děti se porvé také  seznamují s kolektivem a učí se spolupracovat s lektorem a ostatními dětmi a rodiči.  Vhodné pro holčičky i chlapce. 
Cvičení probíhá s doprovodem klavíru. Cvičení formou her, písniček a říkadel s využitím cvičebního nářadí a náčiní.
V DDM BETA nabízíme možnost pokračování v tanečních kroužcích - Hrošík pro děti od 3 let)