Školy, školky

Základní i mateřské školy mohou využít výukové programy s kreativním, pohybovým nebo hudebním zaměřením. Výukové programy probíhají buď přímo ve školách a školkách nebo na pracovištích DDM BETA Štolbova či Dubina. Jsme také organizátorem okresních a krajských kol olympiád a dalších soutěží vyhlašovaných MŠMT.