Responsive image
Přihlásit se do kroužku

Kouzla s textilem D

Výtvarné a kreativní kroužky

Důležité informace

Počet hodin: 1.5 (1x za 1 týden/y)

Oddělení: oddělení estetické výchovy -Dubina

Místnost: DDM Dubina - Dubina_učebna č. 2

Školní rok od: 01.09.2024

Školní rok do: 31.08.2025

Věk: 7 - 14 let

Cena: 1800Kč


Vypsané výuky:

Úterý 14:00:00 - 15:30:00
(vyučuje: Ing. Jana Ševčíková )

Kapacita výuky

Počet volných míst:

8

Z celkové kapacity: 10 osob

Detail výuky

Zahájení

24. 9. 2024

Vedoucí


Ing. Jana Ševčíková

Popis

Děti si vyzkouší různé druhy dekorování textilu - batiku, tisk přes šablony, razítkování a další. Budeme šít, drhat, vyšívat. Vytvoříme si textilní dekorace, drobné dárky a možná i originální kousek do vlastního šatníku.  Děti si vyrobí dekorace z powertexu a vyzkouší si  kombinaci textilu a betonu. 

Cílem kroužku je naučit děti rukodělným a řemeslným technikám, rozvíjet tvořivost a manuální zručnost a naučit děti vzájemné toleranci a spolupráci. 

Pro děti ze ZŠ DUBINA: rodičům dětí ze ZŠ nabízíme možnost vyzvedávání ve školní družině a převod do kroužku s pedagogickým dozorem.

S sebou: pracovní oblečení (tričko nebo zástěra), přezůvky a pití.