Responsive image
Přihlásit se do kroužku

Zvoneček Š1

Hudební kroužky

Důležité informace

Počet hodin: 1 (1x za 1 týden/y)

Oddělení: oddělení hudební výchovy

Místnost: DDM Štolbova - Sál 1, 2.patro

Školní rok od: 01.09.2024

Školní rok do: 31.08.2025

Věk: 3 - 6 let

Cena: 1500Kč


Vypsané výuky:

Pondělí 16:00:00 - 17:00:00
(vyučuje: Hana Kudrnová Miloslava Bičíková )

Kapacita výuky

Počet volných míst:

5

Z celkové kapacity: 25 osob

Detail výuky

Zahájení

Kroužek začíná 23. 9. 2024 .

Vedoucí


Hana Kudrnová
Miloslava Bičíková

Popis

Zvoneček je dětský pěvecký sbor pro děti od tří do šesti let. Děti se učí zpívat, poznávají rytmus, hrají pohybové hry, učí se říkadla a písničky.