Responsive image
Přihlásit se do kroužku

Kroužek hasičů

Sportovní kroužky

Důležité informace

Počet hodin: 1.5 (1x za 1 týden/y)

Oddělení: oddělení pohybové výchovy

Místnost: Externí - letiště Pardubice

Školní rok od: 19.09.2024

Školní rok do: 20.06.2025

Věk: 5 - 15 let

Cena: 1500Kč


Vypsané výuky:

Pátek 15:30:00 - 17:00:00
(vyučuje: Hana Kudrnová )

Kapacita výuky

Počet volných míst:

16

Z celkové kapacity: 20 osob

Detail výuky

Zahájení

19.9.2024

Vedoucí


Hana Kudrnová

Popis

Kroužek hasičů je zaměřen na základy hasičského sportu, základy první pomoci, topografie, požární prevence. 

Kroužek je ve spolupráci se Sborem dobrovolných hasičů Svítkov Popkovice .