Responsive image
Přihlásit se do kroužku

Výtvarka D1

Výtvarné a kreativní kroužky

Důležité informace

Počet hodin: 1.5 (1x za 1 týden/y)

Oddělení: oddělení estetické výchovy -Dubina

Místnost: DDM Dubina - Dubina_ateliér

Školní rok od: 01.09.2024

Školní rok do: 31.08.2025

Věk: 6 - 18 let

Cena: 1500Kč


Vypsané výuky:

Středa 13:45:00 - 15:15:00
(vyučuje: Bc. Jana Radostová Dis. )

Kapacita výuky naplněna.

Počet volných míst:

0

Z důvodu plné kapacity bude přihláška označena jako "náhradník". V případě uvolnění místa Vás budeme kontaktovat.

Kontaktujte nás

Detail výuky

Zahájení

25. 9. 2024

Vedoucí


Bc. Jana Radostová Dis.

Popis

Výtvarka 1 : Kroužek je určen  školákům od 1. třídy a jejich sourozencům.  Rodičům dětí, které navštěvují školní družinu při ZŠ Dubina nabízíme možnost vyzvednutí dětí pedagogem u vchodu školy ve 13:35  a převod do DDM BETA, o. p. Dubina na kroužek. 

Seznámení s různými technikami výtvarného vyjadřování:

  • kresba  -  její  základní materiály a techniky.
  • malba -   různé techniky a použité materiály.
  • ostatní techniky - koláž, kombinace technik, nové materiály.

Rozvoj manuálních dovedností, jemné motoriky, prostorového vidění, barevného cítění, podpora individuální kreativity, estetického cítění, vkusu, kamarádských vztahů a empatie.

Prezentace na společných projektech, výstavách a soutěžích. 

S sebou pracovní oblečení (tričko nebo zástěra),  přezůvky a pití.