Responsive image
Přihlásit se do kroužku

Cvičení rodiče s dětmi D1

Sportovní kroužky

Důležité informace

Počet hodin: 1 (1x za 1 týden/y)

Oddělení: oddělení pohybové výchovy

Místnost: DDM Dubina - Dubina_Pardubínek

Školní rok od: 01.09.2024

Školní rok do: 31.08.2025

Věk: 2 - 3 roky

Cena: 1500Kč


Vypsané výuky:

Pondělí 09:00:00 - 10:00:00
(vyučuje: Lenka Lesáková )

Kapacita výuky

Počet volných míst:

11

Z celkové kapacity: 15 osob

Detail výuky

Zahájení

18.9.2024

Vedoucí


Lenka Lesáková

Popis

Cvičení  je zaměřeno na pohybové a vývojové dovednosti dítěte, během hodin podporujeme rozvoj jemné i hrubé motoriky. Děti si vyzkouší veškeré cvičební náčiní, klademe důraz na rozvoj pohybu a všestrannosti. Děti se porvé také  seznamují s kolektivem a učí se spolupracovat s lektorem a ostatními dětmi a rodiči. V červnu pořádáme taneční akademii, kde děti předvedou se svými rodiči naučený taneček. Vhodné pro holčičky i chlapce. 

Délka lekce 45min


V DDM BETA nabízíme možnost pokračování v tanečních či sportovních kroužcích (taneční= Hrošík pro děti od 3 let, sportovní= Sportovky primárně pro chlapce od 3 let)