Responsive image
Přihlásit se do kroužku

Klavír D4

Hudební kroužky

Důležité informace

Počet hodin: 1 (1x za 1 týden/y)

Oddělení: oddělení hudební výchovy

Místnost: DDM Dubina - Dubina_učebna č. 2

Školní rok od: 01.09.2024

Školní rok do: 31.08.2025

Věk: 6 - 18 let

Cena: 2850Kč


Vypsané výuky:

Středa 16:30:00 - 17:30:00
(vyučuje: Allona Nasyrova )

Kapacita výuky naplněna.

Počet volných míst:

0

Z důvodu plné kapacity bude přihláška označena jako "náhradník". V případě uvolnění místa Vás budeme kontaktovat.

Kontaktujte nás

Detail výuky

Zahájení

Kroužek začíná 23. 9. 2024.

Vedoucí


Allona Nasyrova

Popis

Tento hudební kroužek se skládá z potřebných a nutných znalostí hudební teorie a samozřejmě i procvičování těchto znalostí v praxi na hudebním nástroji. V teorii se jedná hlavně o rozeznání not a rytmů i základy intonace. V praxi vás pak čeká nácvik hry stupnic a akordů. Také jsou nutností technická cvičení jako etudy, kde vaše prsty získají potřebnou obratnost. Naučíte se jednoduché doprovody, zpočátku hlavně lidových písniček.  Individuální výuka umožňuje rozvíjení hry na klavír směrem, který žáka bude bavit a cílem je, aby se na každou hodinu žák i lektor těšili a také, aby každá lekce posunula žáka k něčemu novému.