Responsive image
Přihlásit se do kroužku

Angličtina pro třeťáky D

Učíme se hravě

Důležité informace

Počet hodin: 1 (1x za 1 týden/y)

Oddělení: oddělení Hravé učení

Místnost: DDM Dubina - Dubina_ateliér

Školní rok od: 01.09.2024

Školní rok do: 31.08.2025

Věk: 8 - 10 let

Cena: 1500Kč


Vypsané výuky:

Úterý 15:45:00 - 16:45:00
(vyučuje: Mgr. Irena Lněničková )

Kapacita výuky

Počet volných míst:

6

Z celkové kapacity: 10 osob

Detail výuky

Zahájení

24. 09. 2024

Vedoucí


Mgr. Irena Lněničková

Popis

Poslech, gramatika, slovní zásoba, konverzace v běžných denních situacích. Hry a zábavná forma angličtiny. Kreativita a práce na miniprojektech. Vlastní učební materiály.